CSIPKEFA CSALÁDI BÖLCSŐDE

„Engem ne emeljen a magasba senki,
ha nem tud addig tartani,
míg tényleg megnövök.
Guggoljon ide mellém,
ki nem csak hallani,
de érteni akar,
hogy közel legyen a szívdobogásunk.”

Bemutatkozás

Bakóné Geiger Márta, a Csipkefa Családi Bölcsőde megálmodója és vezetője

Bakóné Geiger Márta, a Csipkefa Családi Bölcsőde megálmodója és vezetője 2009-ben szereztem diplomát az ELTE Tanítóképző Főiskolai Karán mint általános iskolai, német idegen nyelvi műveltségterületű tanító. Tanulmányaimhoz tudatos út vezetett, mert egyértelműen gyermekekkel szerettem volna foglalkozni. Hét éven át tanítottam és neveltem az alsós korosztályt osztályfőnökként és napközis tanítóként egyaránt. Emellett foglalkoztam kisebbekkel is. Rengeteg szeretetet, őszinteséget és mosolyt kaptam a kicsiktől hivatásom során. Majd 2016-ban megszületett első, 2018-ban második gyermekem, akik által még közelebb kerültem a fiatalabb korosztályhoz is, és egyre motiváltabb lettem, hogy kiegészítésként kisgyermeknevelőnek képezzem magam tovább. Ez a tervem meg is valósult, így hamar megálmodtam családi bölcsődémet, melyben tovább kamatoztathatom tudásomat, hivatásomat és szeretetemet a kisgyermekekkel is.

Célunk kolléganőmmel való szoros együttműködéssel

  • Szeretetteljes, családias légkör megteremtése alacsony létszámban
  • Boldog és felejthetetlen bölcsődés évek nyújtása
  • Kölcsönös harmonikus együttműködés a szülőkkel és a gyermekekkel
  • Differenciált bánásmód alkalmazása

Feladataink

  • Értelmi, érzelmi, szociális fejlesztés és nevelés az egyéni képességek figyelembe vételével a tudatos személyiségfejlesztés tükrében
  • Fokozatosság és folyamatosság elvének követése a mindennapokban
  • Óvodai életre való felkészítés sok segítségnyújtással
  • Rendszeres levegőzés és mozgás a szabadban
  • Napi négyszeri étkezés biztosítása az egészségtudatos életmódra nevelés jegyében

Foglalkozások

Csipkefa

Csipkefa: énekes, mondókás foglalkozás, mely során a furulyával mint hangszerrel ismerkedünk meg – zenei nevelés ritmikai fejlesztéssel

Színpompa

Színpompa: rajzolunk, ragasztunk, festünk, gyurmázunk, ismerkedünk a színek „ezer” arcával – vizuális nevelés

Wunderkiste

Wunderkiste: német nyelvű mondókák és gyermekdalok megismertetése – idegen nyelvi nevelés

Térülj-fordulj

Térülj-fordulj: játékos mozgástevékenység – testi és egészséges életmódra nevelés

A kisgyermekek alapvető tevékenysége, örömforrása és életkori sajátossága a játék. Erre alapozva különféle játékos foglalkozásokat tartunk, melyek témaköreinél figyelembe vesszük az aktuális évszakot és ünnepkört.

Kapcsolat

Bakóné Geiger Márta

Facebook

06-30-284-8131

geiger.marta@gmail.com

Csipkefa Családi Bölcsőde Nonprofit Kft.

1024 Budapest, Fillér utca 4.

© Copyright 2020, Csipkefa Családi Bölcsőde Nonprofit Kft.